Home
go back
 

Afmontering af den eksisterende dørlås

Først skal du skrue dørlåsens vrider af - men gem skruerne!

Skru -vrideren -ud -ill

De skruer du tager ud for at fjerne vrideren skal bruges til at fastgøre basen.

 Fastgør -basen -ill

værktøj til installation Strøm på din MyLock